Gevelimpregneer koolwaterstofbasis 10%

Artikelnummer: 404040 Categorieën: ,

Beschrijving

EIGENSCHAPPEN:

Gevelimpregneer koolwaterstofbasis is buitengewoon breed inzetbaar op alle uit zand en klei opgebouwde materialen, die zelfs lichtvochtig mogen zijn. Gevelimpregneer koolwaterstofbasis is op basis van oligomeer siloxaan en bevat een koolwaterstof. Gevelimpregneer koolwaterstofbasis is reeds op 14 dagen oud voegwerk inzetbaar. Gevelimpregneer koolwaterstofbasis wordt ingezet op ondergronden, zoals o.a. gevelsteen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen. In tegenstelling tot vele andere Gevelimpregneer- middelen heeft Gevelimpregneer koolwaterstofbasis vrijwel geen kleuraanpassende invloed op de ondergrond. Ook heeft het geen invloed op het dampregulerend vermogen. Gevelimpregneer koolwaterstofbasis is gebaseerd op een aromaatvrij oplosmiddel en heeft een sterk remmend effect op de vorming van mos en alg. Een Gevelimpregneer koolwaterstofbasis behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

  1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
  2. Verwijder alle losse delen.
  3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
  4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter M2.
  5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden.
  6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.
  7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4ºC de vloeistof aan op de gevel. Indien het verbruik lager is dan 0,5 liter per M2, dient er een 2e behandeling “nat in nat” uitgevoerd te worden.
  8. Reinig gereedschappen met terpentine.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar

Bevat: Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

*Voor consumentenmarkt: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Artikelnummer: 404040