Graffity Remover Gel voor poreuze oppervlakken 2×5 liter

 125,00

De Rical graffiti remover gel is ideaal voor het verwijderen van graffiti van metselwerk, breezeblock,zandsteen en van elk oplosmiddel bestendig oppervlak. verwijdert alle verf, met inbegrip van basislak. Niet geschikt voor gebruik op oplosmiddel gevoelige oppervlakken zoals plastic en polycarbonaat.

Artikelnummer: 400124 Categorieën: ,

Beschrijving

Gebruiksaanwijzing:

Rical graffiti remover kan niet in de volle zon en beneden 4 graden verwerkt worden. De te behandelen ondergrond dient tijdens verwerking winddroog te zijn. Met een blokkwast dient voldoende Graffiti remover op de vervuiling aangebracht te worden. Dit dient vervolgens 5-10 minuten in te werken. De verontreiniging dient bij voorkeur met warm water van circa 80 graden afgespoeld te worden. Hierbij kan een hogedrukreiniger van pas komen. Indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt, dient u deze behandeling met een langere inwerktijd te herhalen. Direct na verwerking dient de ondergrond voorzien te worden van een anti graffity beschermingsmiddel.

Bijzonderheden: Vanwege diversiteit in ondergronden adviseren wij u altijd vooraf een klein proefstukje op te zetten. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele aantasting van ondergronden.

Veiligheidsinformatie:

Kan overgevoeligheid veroorzaken op de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Irriterend voor de ogen. Voorkom lozing in het milieu. De stof en verpakking op veilige wijze afvoeren. Draag geschikte handschoenen. Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen. Aanraking met ogen en huid vermijden. Buiten bereik van kinderen houden.

 

Het veiligheidsblad is hier te downloaden.

Artikelnummer: 400124