Rical Vaatwas Ultra. 12x 1 liter

 33,00

Beschrijving

De Rical Vaatwas Ultra is een neutraal Alkalivrij afwasmiddel dat door zijn materiaalvriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt is voor reiniging van alle wasbare voorwerpen en oppervlakken. Vaatwas Ultra kan tevens worden ingezet voor reiniging van wanden, deuren, meubilair, kozijnen, ramen, spiegels en tegelwerk. Vaatwas Ultra bevat schuim dat lang actief blijft, laat geen strepen of vetsluier achter. De natuurlijke vetten in de huid, die door allerlei afwasmiddelen worden onttrokken, worden door een toegevoegde handverzachter hersteld. Vaatwas Ultra laat zich snel in het water vermengen en geeft een snelle en actieve schuimwerking. PH waarde is 7.

Gebruiksaanwijzing: Voor hand-vaatwas ca. 1 eetlepel op 10 liter water. Voor het reinigen van houtwerk, muren, vaatwerk, etc. een dosering aanhouden van 10 à 15 ml op 5 liter warm of koud water.

Veiligheidsinformatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. buiten bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming en beschermende handschoenen. Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on, limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%, niet- ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%.Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums, citral, limonene.